Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
zamknij
PRODUKTY JAK ZAMAWIAĆ O NAS KONTAKT

ZWROTY

Wszystkie wystawiane przez nas towary objęte są gwarancją producenta. Jeśli towar, jaki otrzymałeś nie jest zgodny z umową kupna - sprzedaży, zgłoś ten fakt do nas na adres: store@okvltclothing.eu

Lub wyślij reklamację pocztą na adres:

Jaromir Matusz 
ul. Cicha 3/70
35-326 Rzeszów

koniecznie z dopiskiem „OKVLT CLOTHING”.

Reklamację możesz też złożyć za pomocą formularza kontaktowego zawartego tutaj.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

• informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

• żądanie sposobu doprowadzenia Produku do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

• danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:

Jaromir Matusz 
ul. Cicha 3 
35-326 RZESZÓW

koniecznie z dopiskiem „OKVLT CLOTHING”.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Informacja o cookies | Regulamin | Polityka Prywatności | Dostawa i Płatności | Reklamacje i Zwroty | O Firmie | Linki
Copyright 2015-2019 Okvlt Clothing